Bescherming van persoonsgegevens

 

Met het oog op de privacy en tevredenheid van de klanten zet Woonoz zich in voor de beste bescherming van alle persoonlijke informatie volgens de Franse Wet bescherming persoonsgegevens (CNIL-aangifte nummer van het bedrijf WOONOZ: 1313415). Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de Franse website van ‘Commission nationale de l’informatique et des libertés’.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens worden verzameld door WOONOZ SAS, gevestigd te 1, avenue Sidoine-Apollinaire, 69009 Lyon en geregistreerd bij het RCS van Lyon onder nummer 484 528 799.

Gegevens verzameld op onze website

Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt, in het bijzonder wanneer:

  • u ons contactformulier invult;
  • u een enquête invult op onze site.

 

Het gebruik van uw persoonsgegevens

De gegevens die door de website van Woonoz worden verzameld zijn uitsluitend bestemd voor het bedrijf Woonoz. Zij worden niet doorgegeven aan derden (partners, klanten, dienstverleners, enz.).

De Franse wet bescherming persoonsgegevens

In overeenstemming met de Franse wet van 6 januari 1978 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, heeft u het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hoeft alleen maar een brief te sturen naar Woonoz, 1, avenue Sidoine-Apollinaire, 69009 Lyon, met vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres en adres. Overeenkomstig de geldende regelgeving moet uw aanvraag worden ondertekend en worden voorzien van een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening en het adres waarop u het antwoord wilt ontvangen. U ontvangt dan binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek een antwoord.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die technische data bevatten die door Woonoz op uw computer worden geplaatst: het is bedoeld om uw toegang tot onze servers te vergemakkelijken. Het kan geen virussen bevatten. U kunt ervoor kiezen om cookies op elk gewenst moment uit te schakelen. Wij geven echter aan dat als uw browser is ingesteld om cookies te weigeren, u geen toegang hebt tot de online toepassing van Woonoz. Voor meer informatie, klik hier. Bij de website van Woonoz is geen partner betrokken, met uitzondering van Google Analytics voor het monitoren en verbeteren van de navigatie op onze website. Geen enkele cookie die persoonlijke informatie verzamelt, kan afkomstig zijn van een potentiële partner.