Neuroscience + Adaptive Learning = Memory Anchoring®

Definitie van Memory Anchoring® 

Het opleiden van medewerkers is een strategie om uw concurrentievermogen te vergroten. Daarom investeert u ook waarschijnlijk veel in training. Wat u misschien niet weet is dat 80% van de informatie van een training binnen 7 dagen wordt vergeten. Om dit probleem op te lossen, heeft Woonoz specialisten in de cognitieve wetenschappen ingeschakeld en een intelligente e-learning oplossing ontwikkeld. Dankzij een opeenvolging van situatie-oefeningen die aan elke deelnemer zijn aangepast, is het mogelijk om de retentie van informatie te maximaliseren en de impact van het trainingsprogramma te versterken.

Memory Anchoring®, een efficiënte en kosteneffectieve trainingsoplossing

De Memory Anchoring® motor ontwikkeld door Woonoz is de ideale oplossing om personeel op te leiden. Het rendement van de investeringen in klaslokaal- of afstandsonderwijs is vaak erg laag, omdat deze vormen van onderwijs alleen maar de kernpunten uitleggen, zonder rekening te houden met het onthouden op de lange termijn. Met Memory Anchoring® is het mogelijk om uw personeel efficiënt en goed te trainen op de lange termijn. Pedagogische doelen worden gehaald en tegelijkertijd bespaart het geld en tijd. Bedrijven die kiezen voor Memory Anchoring® verbeteren hun algemene opleidingsefficiëntie en profiteren van een reëel rendement op hun investering.

Memory Anchoring®
& neurowetenschappen

De afgelopen twintig jaar heeft de neurowetenschap enorme vooruitgang geboekt en kan nu licht werpen op het complexe functioneren van het geheugen. We weten nu dat het gemakkelijker is dingen te onthouden die we begrijpen, die voor ons zinvol zijn. We weten ook dat het essentieel is om te testen en zelfs regelmatig te evalueren wat we geleerd hebben. Daarnaast is onderwijs, vanuit cognitief oogpunt, in de vorm van “inverted classroom” effectiever dan de traditionele manier. Ook weten we dat ieder individu op zijn of haar eigen manier de stof onthoudt en dat emotie en herhaling de sleutel zijn tot het onthouden. Bovendien moet de stof met tussenpozen worden herhaald, maar ook worden aangepast aan het leertempo van ieder individu. De door Woonoz ontwikkelde Memory Anchoring® motor houdt overal rekening mee en dat is wat de motor zo effectief maakt.

Memory Anchoring®
& Adaptief Leren

De belofte van Adaptief leren is een training die zich aanpast aan het profiel van elke deelnemer, en daarmee dus voor iedere deelnemer een uniek leerpad mogelijk maakt. Er moeten echter twee benaderingen worden onderscheiden. We spreken van Adaptief Leren op macro niveau wanneer de volgorde van de leermodules wordt aangepast aan de deelnemer die deel uitmaken van een opleiding. Adaptief Leren op micro niveau is meer specifiek gericht op het gedrag van de deelnemer binnen een bepaalde cursus en past zich aan zijn of haar niveau en tempo van leren aan. Dit is de technologie die in het kader van training effectief blijkt te zijn en het is deze technologie die Woonoz via Memory Anchoring® aanbiedt om met minimale inspanning en op een langdurige manier belangrijke punten uit het hoofd te leren.

Memory Anchoring® & Kunstmatige Intelligentie

Hoewel AI (artificial intelligence) voor sommigen nog steeds science fiction beelden oproept van een geautomatiseerde robotmaatschappij, is het in werkelijkheid niets meer dan geavanceerde softwareprogrammering. Aangepast op het gebied van training, maakt AI het mogelijk om geautomatiseerde leerprogramma’s te creëeren. Het algoritme kan zeer complexe problemen aanpakken en kan een situatie analyseren en ervan leren. In het geval van Woonoz bestudeert het gedrag van de deelnemer en in het bijzonder zijn geheugenpatronen, zijn ritme en zijn kennisniveau om hem in real time gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. Door middel van een reeks simulaties zal de tool dus in staat zijn om de niet-verworven begrippen te benadrukken en de deelnemer in staat te stellen om het leren en het onthouden te optimaliseren.

Memory Anchoring®
& French Tech

Het Franse ministerie van Economie, Industrie en Digitale Technologie is ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om de opkomst van succesvolle Franse starters te bevorderen om economische waarde te genereren. Het heeft daarom besloten zich in te zetten om hun groei en internationale invloed te bevorderene via een openbaar initiatief, de “French Tech”. Woonoz, een innovatief technologiebedrijf, maakt al sinds de oprichting in 2013 deel uit van dit ecosysteem en is onlangs zelfs bekroond met het label “Pass French Tech”. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een beperkt aantal bedrijven met significante groei, de toppers van de “French Tech”. Met een winstgevende groei van meer dan 50% per jaar over de afgelopen drie jaar, geniet Woonoz nu officiële erkenning van de Franse staat, waardoor het, naast de erkenning die dat biedt, kan profiteren van extra steun. Woonoz is daarmee gepositioneerd als een van de marktleiders op het gebied van digitaal beroepsonderwijs.

Waarom Memory Anchoring® ?

Memory Anchoring® geeft uitstekende resultaten

De revolutionaire Memory Anchoring® technologie ontwikkeld door Woonoz, maakt het mogelijk om vier keer meer informatie op te nemen dan met welke andere methode dan ook. Doorgaans onthouden deelnemers slechts 20% van de informatie die tijdens een opleiding wordt verstrekt, of dit nu face-to-face of via e-learning wordt gedaan. Woonoz verandert dit resultaat radicaal en zorgt er tegelijkertijd voor dat tien keer meer medewerkers een uitmuntend resultaat bereiken (8,5 of hoger). Volgens een onderzoek onder onze klanten, heeft slechts 6% van de medewerkers vóór de Memory Anchoring® -sessies bij de eindevaluatie 75% of meer correcte antwoorden gegeven. Na de trainingen van Woonoz bereikt gemiddeld 93% van de medewerkers dit resultaat. Memory Anchoring® garandeert een snelle en langdurige manier van onthouden ongeacht het begin niveau van de deelnemer.