90 %
van de werknemers geeft aan dat zij hun vaardigheden in de praktijk hebben kunnen brengen.
2
keer sneller uw teams naar een uitstekend resultaat leiden.
52 %
besparing op het opleidingssysteem

“De door Woonoz voorgestelde methode wordt door al onze medewerkers als zeer innovatief en relevant ervaren.”

Richard Chaulet

Directeur opleiding
Bedrijf: KPMG

Sector: audit, advies en boekhouding

Aantal medewerkers: 8000 medewerkers in Frankrijk

Klantbehoefte: de integratie van jonge werknemers in KPMG vergemakkelijken

Opleidingsplan: belastingen, boekhouding, financiële analyse en sociaal beheer

Soort opleiding: kennisverankering

Wat waren uw eisen?

KPMG neemt jaarlijks meer dan 500 nieuwe medewerkers aan in Frankrijk, waaronder een breed scala aan profielen: van bachelor tot master, met of zonder ervaring. De vaardigheden van jonge werknemers zijn zeer divers, daarom was het noodzakelijk om het kennisniveau van al onze medewerkers op elkaar af te stemmen. We wilden dit bereiken door over te stappen van een klassikale opleiding die voor iedereen hetzelfde was, naar een opleiding die zich aan elk individu kon aanpassen en die ook de jongere generatie aansprak. We waren ook op zoek naar een optimaal opleidingsbudget, omdat de indirecte kosten van de klassikale opleidingen (reizen, accomodatie, catering, enz.) erg hoog waren. De uitdaging was dus om een methode te vinden die efficiënt en innovatief was en rekening hield met de verschillende achtergronden van onze medewerkers, met de verwachtingen van de generatie Y op het gebied van digitale technologie, Waarom Woonoz?

We moesten overstappen van een klassikaal trainingssysteem dat voor iedereen hetzelfde was, naar een trainingssysteem dat zich echt aan elk individu kon aanpassen.

Welk trainingsplan hebt u opgezet?

Om deze uitdagingen aan te gaan, hebben we ons opleidingssysteem gebaseerd op vijf pijlers:

  • Het verwerven van kennis door middel van trainingsmodules, de Learning Boxes, was online toegankelijk via het opleidingsplatform van het bedrijf;
  • Het gebruik van een bijzonder, plezierige en innovatieve technologie, Memory Anchoring®, die de trainingen individualiseert en het retentiepercentage van kernpunten maximaliseert;
  • De uitvoering van de eerste evaluatie om precies vast te stellen wat elke werknemer weet of mist om de opleiding in te plannen (red.: deze functie wordt ook uitgevoerd door Woonoz);
  • Een eindevaluatie van het kennisniveau van de individuele deelnemers waaruit blijkt dat zij de kernpunten beheersen (red.: deze functie wordt ook door Woonoz uitgevoerd);
  • Een blended learning systeem, waarbij e-learning en face-to-face training worden gecombineerd om niet teveel af te wijken van onze bedrijfscultuur, die van oudsher gebaseerd is op mondelinge en uitwisselingsvaardigheden.

Vandaag de dag volgt elke nieuwe medeweker bij KPMG een trainingsprogramma dat Memory Anchoring® sessies, tests en integratie seminars omvat.

We moesten overstappen van een klassikaal trainingssysteem dat voor iedereen hetzelfde was, naar een trainingssysteem dat zich echt al elk individu aanpast.

Waarom Woonoz?

We waren geïnteresseerd in de Woonoz’s Memory Anchoring®-oplossing, omdat deze in alle opzichten alle obstakels aanpakt waar we mee te maken hadden. In de eerste plaats konden we zo een antwoord geven op ons eerste probleem, namelijk het aanbieden van opleidingen die volledig waren aangepast aan het niveau en het tempo van onze deelnemers. Ten tweede werd een bijzonder doeltreffende opleidingsmethodologie voorgesteld, waarbij de deelnemer eerder actief dan passief is en tegelijkertijd zorgt voor de optimalisering van het retentiepercentage van de kernpunten van een opleiding. In tegenstelling tot andere e-learning oplossingen die op de markt beschikbaar zijn, biedt Woonoz de mogelijkheid om het beginniveau van onze medewerkers te beoordelen en zo hun voortgang nauwkeurig te volgen. Tot slot is de opleidingsmethode vrij flexibel, wat betekent dat het voor ons mogelijk was om het aan te passen aan ons eigen opleidingsprogramma en het te gebruiken zoals wij dat wilden, zonder bijzondere eisen of beperkingen.

In tegenstelling tot andere e-learning oplossingen die op de markt beschikbaar zijn, geeft Woonoz u de mogelijkheid om de voortgang van uw werknemers nauwkeurig te volgen.

Wat waren de resultaten?

Na een jaar wilden we de tevredenheid van onze werknemers over de training meten. De feedback was overweldigend: 80% van hen beoordeelde het trainingsprogramma als effectief en 90% zei dat ze hun kennis in de praktijk hadden kunnen brengen. Onze jonge werknemers zijn erg blij, omdat het opdoen van kennis soepel en moeiteloos verloopt. Zij waarderen het ook dat zij hun vorderingen zelf kunnen beoordelen en controleren aan de hand van de statistieken die door het instrument worden verstrekt. Wij zijn zelf ook zeer tevreden, want we hebben het bewijs dat de Memory Anchoring®-technologie zeer effectief is. Vanuit organisatorisch oogpunt zijn we van een 21-daagse klassikale opleiding naar negen dagen gegaan, wat een besparing van 53% op onze opleidingskosten oplevert. Voor ons is er dus geen twijfel mogelijk dat de ervaring een groot succes is, zowel op het gebied van leerefficiëntie als op het gebied van kosten.

Onze jonge werknemers zijn erg blij, omdat het opdoen van kennis soepel en moeiteloos verloopt. Ze waarderen vooral ook de mogelijkheid om zichzelf te beoordelen.

Wat zijn de toekomstige projecten?

De door Woonoz voorgestelde oplossing werd door de medewerkers van KPMG als zeer innovatief, relevant en onderscheidend ervaren. Toch is het trainingsprogramma nog niet volledig geïmplementeerd. We moeten onze interne communicatie op dit gebied verbeteren. We zijn ons ervan bewust dat het innemen van een nieuwe functie niet altijd rechttoe rechtaan is, dus wilden we onze nieuwe medewerkers enige flexibiliteit geven met betrekking tot hun opleidingsmodules. Verrassend genoeg gaven ze aan dat er meer toezicht nodig was, dus overwegen we om herinneringen te sturen of wekelijkse doelen te stellen. Een ander element waar we rekening mee moeten houden is het feit dat onze medewerkers moeite lijken te hebben om tijd vrij te maken om te trainen. We zouden dus thuiswerken kunnen bevorderen, zodat ze zonder op hun privé-tijd in te leveren, toch aan de trainingvereisten kunnen voldoen.

De door Woonoz voorgestelde oplossing werd door de werknemers van KPMG als zeer innovatief, krachtig en onderscheidend ervaren.