94%
van de ingeschreven deelnemers heeft de cursus afgerond
81%
van de deelnemers ondersteunt het Memory Anchoring® programma
84%
van de juiste antwoorden uit de eindevaluatie

“Met hun Memory Anchoring®-motor was Woonoz de enige oplossing die aan al onze behoeften kon voldoen.”

Gilles le Glatin

Directeur Vaardighedenontwikkeling
Bedrijf: Manpower

Sector: Personeelszaken (vast, tijdelijk, stagiair)

Aantal medewerkers: 3600 medewerkers in Frankrijk

Klantbehoefte: de kennis van onze medewerkers over wetgeving gelijkstellen

Opleidingsplan: sociale rechten

Soort opleiding : kennisverankering

Wat waren uw eisen?

Onze industrie is onderworpen aan een groot aantal vereisten, waaronder de arbeidswetgeving die essentieel is in onze sector. Om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers in de branche over dezelfde kennis op dit gebied beschikken, hebben we besloten om een nieuw opleidingssysteem op te zetten. Het idee was om deze basis ook te gebruiken bij een ander project dat voor ons belangrijk is, de ontwikkeling van een echte servicecultuur. We wilden de kwaliteit van de klantrelaties binnen ons bedrijf verbeteren, maar we waren ons ervan bewust dat het onmogelijk was om onze medewerkers bij dit proces te betrekken als zij de basisprincipes van de wetgeving niet perfect beheersten. De uitdaging was dan ook om een trainingsoplossing te vinden die zou kunnen garanderen dat al onze medewerkers de moeilijke materie van de wetgeving beheersten, zonder hen één of meerdere dagen face-to-face te moeten trainen.

We wilden een opleidingsoplossing die garandeert dat onze medewerkers de moeilijke materie van de wetgeving beheersten.

Welk trainingsplan hebt u opgezet?

Aangezien het niet mogelijk was om onze medewerkers allemaal bij elkaar te brengen, kozen we voor een methode die 100% op e-learning gebaseerd is. Bij dit soort projecten is het belangrijk dat iedereen meedoet. We hebben met het Executive Committee samengewerkt om met name te bepalen wanneer het programma moest worden opgezet, maar ook met onze managers, die we ruim voor de lancering van de Memory Anchoring® -module hebben benaderd, zodat zij tijd hadden om vertrouwd te raken met het systeem en het bij hun teams konden promoten. In de praktijk waren zij degenen die hun werknemers registreerden. Dit werkte goed: 70% van de medewerkers was ingeschreven in het programma. Om de uitvoering van het programma te vergemakkelijken, hebben we ook intern uitgebreid gecommuniceerd. We hebben het eerst een andere naam gegeven. Het heet noch Woonoz, noch e-learning, maar Training Expert. Vervolgens hebben we er een logo aan toegekend, om het een volledige identiteit te geven.

Bij dit soort projecten is het belangrijk dat iedereen meedoet: de Executive Committee, managers en medewerkers.

Waarom Woonoz?

Naast onze motivatie om deze e-learning training aan te bieden, wilden we met dit nieuwe systeem kunnen garanderen dat onze medewerkers de belangrijkste punten van de training zouden onthouden. Daarvoor hadden we een oplossing nodig die onze medewerkers in een echte professionele situatie plaatste, met vragen als: “Een klant vertelt je dit, hoe reageer je?”. We wilden ook een beoordeling van het niveau van de deelnemers voor en na de training, om hun vooruitgang te meten en een certificaat uitreiken aan het eind van de training om een beetje uitdaging toe te voegen. Maar bovenal wilden we iets heel anders doen. Woonoz heeft met zijn Memory Anchoring®-motor bewezen de enige oplossing te zijn die aan al onze behoeften kan voldoen. Zoals verwacht hield Woonoz zich aan zijn beloften.

Woonoz met zijn Memory Anchoring®-motor heeft bewezen de enige oplossing te zijn die aan al onze behoeften kan voldoen.

Wat waren de resultaten?

We hebben de Woonoz-methodologie goed opgevolgd en onze medewerkers twee keer getest. Eén keer voor de lancering en één keer aan het einde van het programma. We kregen 57% correcte antwoorden op de initiële evaluatie en 84% op de eindevaluatie. We hebben ook gekeken naar het deelnemerspercentage, dat een goede indicator leek te zijn om de opname van de methode te meten: 94% van de deelnemers volgden het programma tot het einde. Bovendien ontving 60% van de deelnemers een certificaat. Tot slot hebben we een tevredenheidsenquête gestuurd waaruit bleek dat 81% van de deelnemers tevreden was met de Memory Anchoring®-oplossing. Ondanks de nogal saaie aard van de inhoud, werd de oplossing als plezierig ervaren. Onze medewerkers waren er zeer tevreden over en ze zijn het er allemaal over eens dat de implementatie van dit systeem een zeer goede actie was, die ook bij andere onderwerpen gebruikt moet worden.

Onze medewerkers waren hier zeer tevreden over en zijn het er allemaal over eens dat de implementatie van dit systeem een zeer goed idee was.